Wij traceren ieder riool stankprobleem

Heeft u last van onaangename geuren die uit het riool komen? Wij zijn dé specialisten in het opsporen en verhelpen van alle stankproblemen afkomstig uit het riool. Bij het detecteren van stank maken wij gebruik van diverse methoden. In eerste instantie proberen we het probleem zonder apparatuur te lokaliseren. Als dit niet lukt, beschikken we over geavanceerde apparatuur om het probleem alsnog te identificeren.

Methode 1 - Rookdetectieonderzoek: Bij een rookdetectieonderzoek vullen we het rioolstelsel deels of volledig met rook (niet schadelijk). Op plaatsen waar een lekkage of breuk in het rioolstelsel zit, zal rook naar buiten sijpelen. Zo kunnen zelfs de kleinste lekkages of breuken worden opgespoord. Deze methode is bijzonder effectief bij stankproblemen.

Methode 2 - Camera-inspectieonderzoek: Een stankprobleem kan ook worden gedetecteerd met behulp van een camera-inspectie. Grote breuken in het riool zijn snel zichtbaar, en u krijgt direct een duidelijk beeld van de conditie van de riolering.

Mogelijke oorzaken van rioolgeur zijn onder andere gebrekkige ontluchting van toilet, kruipruimte of kelder, lekkage door een los verbindingselement, of een scheurtje in de riolering of afvoer. Rioolgeuren wijzen vaak op rioolproblemen. Een beschadigd riool kan resulteren in het vollopen van de kelder of kruipruimte met afvalwater, wat leidt tot vochtproblemen en stankoverlast. In geval van rioolgeur in huis kunnen wij waterlekkages opsporen en repareren.

Een hinderlijke rioolgeur in huis kan ook ontstaan door een gebrekkige ontluchting van de afvoer van het riool. Gassen die tijdens de verplaatsing van afvalwater door het riool ontstaan, kunnen het huis binnenkomen en voor stank zorgen. Regelmatige ontluchting van uw riool is dan ook belangrijk. J. van Beveren Rioolservice Zeeland voert deze werkzaamheden vakkundig voor u uit.

Website gemaakt door StudioWebdev.